วิดิโอมีเดีย

5 พื้นที่ศิลปะที่ธรรมชาติผสานกับวิถีชีวิตศิลปินร่วมสมัยแห่งเมืองเชียงราย | Cloud Documentary
ที่มา: The Cloud, #readthecloud #TheCloud #CloudDocumentary
11/9/2020
https://www.youtube.com/watch?v=HgOSdMRzrCk
เชียงราย : เป็นเมือง
ที่มา: Thai PBS
16/2/2019
https://www.youtube.com/watch?v=Mb9E0119_2M