Workshop ออกแบบจากธรรมชาติ

อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินปั้นดินแห่งเชียงราย
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคพายัพ
หลังจากนั้นได้ศึกษาเกี่ยวกับเซรามิคที่ญี่ปุ่นกับอาจารย์ Twao Onuma และ Tarouemon Nakagato
เป็นเวลา 5 ปี ผลงานเซรามิคของอาจารย์สมลักษณ์
ได้เป็นที่แพร่หลายในจังหัวงเชียงรายและยังเปิดให้เป็น
สถานที่เรียนรู้ด้านงานปั้นแก่ผู้ที่สนใจ
กิจกรรมการเสวนาและสาธิต
ในหัวข้อ “ออกแบบจากธรรมชาติ”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00-12:00 น.
ณ บ้านดอยดินแดง
จำนวน 1 รอบ (10:00 – 12:00 น.)
โดย อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ

ติดต่อสอบถามโทร: 098-149-3656 (คุณเบลล์)
จำกัดจำนวน: 10-15 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สำรองที่นั่งที่ลิงค์ คลิก!!