Workshop พิพิธภัณฑ์เล่นได้

วีรวัฒน์ กังวานนรกุล (พี่ปุ๊) พิพิธภัณฑ์เล่นได้ เป็นการดำเนินการอีกรูปแบบหนึ่งของกลุ่มคนเฒ่าคนแก่บ้านป่าแดด ที่ต้องการให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของท้องถิ่น ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำของเล่นพื้นบ้านในแต่ละยุคสมัยให้แก่เด็กและผู้ที่สนใจ ให้ทุกคนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทางรูป รส กลิ่น สี เสียง และการสัมผัส
กิจกรรม เดินป่า เรียนรู้ธรรมชาติ (ครึ่งวัน)
และทำของเล่น DIY มีส่วนร่วมกับชุมชน
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564
จำนวน 2 รอบ/วัน
เวลา 9:00-12:00 น. และ 13:00 – 16:00 น.
(รอบแรก 9:00-12:00 น.)
(รอบสอง 13:00 – 16:00 น.)
ติดต่อสอบถามโทร: 098-149-3656 (คุณเบลล์)  จำกัดจำนวน: 10 ท่าน 
(ค่าใช้จ่าย เดินป่า 350 บาท/คน 
และ การทำของเล่น DIY 100 บาท/คน)
สำรองที่นั่งที่ลิงค์ คลิก!!