Workshop เที่ยวแนวใหม่แบบสายมู ณ เชียงแสน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสนเตรียมแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย  เชิญนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมเอาใจสายมู พลิกฟื้นวัฒนธรรมล้านนา ด้วยการนุ่งซิ่นใส่ชุดเมือง ดูทักษาโหรา ทำเครื่องสักการะล้านนาไปถวายพระธาตุตามทิศมงคลในเมืองโบราณเชียงแสน กับกิจกรรม “ทักษาโหราบูชาพระธาตุ และนุ่งซิ่นกินปิ่นโตสี่แผ่นดิน”
กิจกรรมที่มีในงาน
ฐานเรียนรู้ผ้าพิมพ์ลายใบสัก
วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564 
มี 2 รอบ(รอบ 09:30 น./ รอบ 13:30 น.) 
ฐานเรียนรู้เล่าเรื่องตำนานและเมืองเก่าเชียงแสน
วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564 
(2 รอบ ระหว่ารอผ้าพิมพ์ลาย)
ฐานเรียนรู้เครื่องสักการะล้านนา
วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564   
มี 2 รอบ(รอบ 10:30 น./ รอบ 14:40 น.) 
กิจกรรมดูทักษาโหรา (ดูดวง)
วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564 (ทั้งวัน)
ฐานอาหารสี่แผ่นดินพื้นถิ่นล้านนา
จำหน่ายอาหารถิ่น ให้ชิม
วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564 (ทั้งวัน)

 

 
กิจกรรม ณ เชียงแสน (อาจารย์อุ้ย)
จำกัดจำนวน: 
ฐานเรียนรู้ผ้าพิมพ์ลายใบสัก : 15 คน 100 บาท/คน
ฐานเรียนรู้เล่าเรื่องตำนาน
และเมืองเก่าเชียงแสน : 15 คน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ฐานเรียนรู้เครื่องสักการะล้านนา : 15 คน 50 บาท/คน
กิจกรรมดูทักษาโหรา (ดูดวง) : ไม่มีระบุชัดเจน 108 บาท/คน
ฐานอาหารสี่แผ่นดินพื้นถิ่นล้านนา
จำหน่ายอาหารถิ่น ให้ชิม  : ไม่มีระบุชัดเจน
เซทอาหารกลางวัน ชุดละ 50 บาทพร้อมเครื่องดื่ม

 

ติดต่อสอบถามโทร:  086-777-7409 พี่อุ้ย (เชียงแสน)
สำรองที่นั่งที่ลิงค์ คลิก!!