Cafe Hopping Collaboration: การเดินทางแห่งการเกื้อกูล

Something Journey ตั้งอยู่ในสวนที่ร่มรื่นสงบและร่มเย็นมากๆ มีบึงน้ำที่สีเขียวมรกตสดใสเป็นที่สบายตา
คาเฟ่แห่งนี้จะเป็นสไตล์เหมือนมาพักผ่อนอารมน์
แนวประมาณมาสวนส่วนตัว มีมุมให้เลือกพักผ่อน
มากมายและมุมธรรมชาติสวยงามให้ได้ถ่ายรูป
ที่ถูกออกแบบและจัดมุมอย่างลงตัวกับธรรมชาติ
เรียกได้ว่ามาสร้างช่วงเวลาดีๆกับคนที่คุณรัก
อย่างลงตัวเลยไม่ว่าจะมาแบบคู่
หรือแบบครอบครัวก็เต็มอิ่มจนลืมเวลา
Organic: เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:00-15:00 น. น.
ณ ร้าน Something Journey
จำนวน 1 รอบ (14:00 – 15:00 น.)
ติดต่อสอบถามโทร:  098-149-3656 (คุณเบลล์)
จำกัดจำนวน: 10 ท่าน
(100 บาท/คนสำหรับของที่ระลึก เครื่องดื่ม)
สำรองที่นั่งที่ลิงค์ คลิก!!