Cafe Hopping Rice is Life: ข้าวคือชีวิต

Something Rice Workshop & Cafe
คือคาเฟ่และเวิร์กชอปท่ามกลางโรงสีข้าว 
อันเกิดจากความตั้งใจของเจ้าของ
ซึ่งเดิมทีแล้วครอบครัวทำธุรกิจโรงสีมาอย่างยาวนาน
จนต่อยอดเป็นสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว
แล้วกลายมาเป็นคาเฟ่ในที่สุด ด้วยความรัก
และผูกพันกับโรงสีจากรุ่นสู่รุ่น แล้วอยากบันทึก
ความทรงจำของครอบครัวให้ถ่ายทอดออกมา
ในรูปแบบคาเฟ่สมัยใหม่ จึงนำมาเป็นเสน่ห์
ในการออกแบบและตกแต่งรอบๆร้าน ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องจักรเก่าในโรงสี และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ถูกนำมาเรียงรายใกล้กับต้นไม้ใหญ่
กลายเป็นอีกหนึ่งกิมมิคชวนมอง นอกจากนี้
บริเวณร้านจะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ 
ยังมีบ่อน้ำเดิมขนาดใหญ่เผยให้เห็นถึง
ความอุดมสมบูรณ์โดยรอบ มองไกล ๆ
เห็นท้องทุ่งนาเขียวขจี
Rice is Life: ข้าวคือชีวิต
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 รอบ 
เวลา 14:00-15:00 น.
ณ ร้าน Something Rice Workshop & Cafe
ติดต่อสอบถามโทร:  098-149-3656 (คุณเบลล์)
จำกัดจำนวน: 10 ท่าน 
(100 บาท/คนสำหรับของที่ระลึก เครื่องดื่ม)
สำรองที่นั่งที่ลิงค์ คลิก!!