D E S I G N   M A R K E T

จัดพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า ณ หน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย